Tìm kiếm

 
image1 discription
asdsa

Tin nổi bật

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2014

Năm 2014: tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP theo giá 2010) ước tăng 7,7% so với năm 2013, trong đó, giá trị tăng thêm (tính cả thuế) khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,3%, công nghiệp - xây dựng tăng 9,9% (cả thuế là 10,2%), dịch vụ tăng 6,5% (cả thuế là 7%). Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 16,5% - 51,2% - 32,3%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 34.770,1 tỷ đồng, tăng 11,8%; chỉ số giá bình quân năm tăng 3,42%.

Tin Tức Khác

Tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014
Một số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2014: Tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,7%; trong đó, ngành nông – lâm - thuỷ sản tăng 2,7%, công nghiệp - xây dựng tăng 9,0% (công nghiệp tăng 9,2%, xây dựng tăng 6,1%), dịch vụ tăng 8,5% (dịch vụ trừ thuế tăng 7,1%);
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014
Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng đầu năm 2014 so với cùng kỳ năm 2013: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,7%; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,1%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 22,3%; Tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 7,3%; Chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng đầu năm 2014 so với cùng kỳ năm 2013 tăng 4,1%.
HỘI THAO KHỐI CÁC CƠ QUAN THAM MƯU TỔNG HỢP TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2014
CỤC THỐNG KÊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH HẢI DƯƠNG KHOÁ IV, NHIỆM KỲ 2014-2017
Đại hội diễn ra trong ½ ngày, bắt đầu từ 8h30 phút sáng thứ 7, ngày 9 tháng 8 năm 2014
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG 2014
Liên kết website
Website Cục Thống Kê Hải Dương

Chịu trách nhiệm nội dung: Cục trưởng Lê Thế Trang

Địa chỉ: 354 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương

Điện thoại: (03203)892.364 Fax: (03203)892.366

Email: haiduong@gso.gov.vn