Tìm kiếm

 
image1 discription
asdsa

Tin nổi bật

ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ THỜI ĐIỂM 01/4/2014

Sau 5 năm tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở, tình hình kinh tế - xã hội các địa phương đã có nhiều thay đổi, bức tranh dân số và nhà ở cũng có những biến động trên nhiều lĩnh vực, cả chiều rộng lẫn bề sâu. Để có được nguồn số liệu quý giá, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, việc tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 01/4/2014 là công việc cần thiết, thường xuyên, hết sức quan trọng.

Tin hoạt động ngành

ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ THỜI ĐIỂM 01/4/2014
Sau 5 năm tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở, tình hình kinh tế - xã hội các địa phương đã có nhiều thay đổi, bức tranh dân số và nhà ở cũng có những biến động trên nhiều lĩnh vực, cả chiều rộng lẫn bề sâu. Để có được nguồn số liệu quý giá, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, việc tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 01/4/2014 là công việc cần thiết, thường xuyên, hết sức quan trọng.
BỘ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHÁT TRIỂN GIỚI
Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia gồm 105 chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia thuộc 11 lĩnh vực
Cục Thống kê Hải Dương tích cực hưởng ứng cuộc vận động “ Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”

Tin Tức Khác

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2014
So với năm 2013, tình hình sản xuất, kinh doanh quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh có nhiều nét tích cực: nhiều loại cây trồng vụ đông cho năng suất cao (năng suất tăng 10-20%); tình hình sản xuất công nghiệp cũng tăng khá ngay từ 2 tháng đầu năm; thu ngân sách quý I tăng cao (+21,0% so với cùng kỳ), đạt 28% dự toán kế hoạch năm.
BỘ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHÁT TRIỂN GIỚI
Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia gồm 105 chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia thuộc 11 lĩnh vực
CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2014 ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2014
Nhiệm vụ trọng tâm của sản xuất nông nghiệp tháng 01 là tập trung thu hoạch rau mầu vụ đông, bảo vệ và chăm sóc mạ trà xuân sớm, chuẩn bị gieo mạ trà xuân muộn, trồng các cây rau, màu vụ xuân. Triển khai tuần lễ diệt chuột (từ ngày 15/01/2014).
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013
Trong năm nay, Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản giảm 0,8%, làm giảm 0,1 điểm % của tăng trưởng GRDP; ngành công nghiệp, xây dựng tăng 8,6%, đóng góp 4,0 điểm % vào tăng trưởng GRDP; ngành dịch vụ tăng 8,6%, đóng góp 3,2 điểm % vào mức tăng trưởng GRDP
Liên kết website
Website Cục Thống Kê Hải Dương

Chịu trách nhiệm nội dung: Cục trưởng Lê Thế Trang

Địa chỉ: 354 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương

Điện thoại: (03203)892.364 Fax: (03203)892.366

Email: haiduong@gso.gov.vn