Tìm kiếm

 
image1 discription
asdsa

Tin nổi bật

GDP của Việt Nam tăng gấp 30 lần sau Đổi mới

Từ năm 1986, Việt Nam bắt đầu tiến hành công cuộc “Đổi mới”: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với sự đổi mới trên, kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Nếu như trước đổi mới GDP tăng chưa đầy 4% thì sau đổi mới, có những năm GDP tăng đến 8-9%. Trung bình từ 1986 đến nay, GDP tăng trưởng liên tục, bình quân ở mức 6,6% năm…

Tin Tức Khác

Tụt hậu kinh tế: Nguy cơ hiện hữu
Nếu chỉ đạt mức 5%/năm, thì năm 2035, kinh tế nước ta mới bằng 75% của Thái Lan hiện nay; bằng 30% của Trung Quốc bây giờ. Còn nếu đạt mức tăng tưởng 7% trở lên, thì ta mới đuổi kịp họ vào năm 2035...
Đồng bằng sông Hồng "hút" hơn 40% tổng vốn FDI cả nước
Đồng bằng sông Hồng là vùng dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tám tháng năm 2015, với vốn đầu tư là 5,68 tỷ USD của 451 dự án cấp mới và 157 dự án tăng vốn, chiếm 42,6% ​trong tổng vốn đầu tư của cả nước là 13,33 tỷ USD
70 năm đất nước phát triển qua những con số
Kể từ năm 1945, Việt Nam đã trải qua nhiều cột mốc phát triển, tổng sản phẩm trong nước (GDP) liên tục tăng những năm gần đây và hiện đã bước vào nhóm các nước có thu nhập trung bình của thế giới
Luật Thống kê
Ngày 7 tháng 6 năm 2003, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ 3 biểu quyết thông qua Luật Thống kê
Quyết định về việc Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Cục Thống kê Hải Dương
Ngày 31 tháng 8 năm 2015, Cục trưởng Cục Thống kê Hải Dương đã ban hàng Quyết định số 95/QĐ-CTK về việc Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Cục Thống kê Hải Dương
Liên kết website
Website Cục Thống Kê Hải Dương

Chịu trách nhiệm nội dung: Cục trưởng Lê Thế Trang

Địa chỉ: 354 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương

Điện thoại: (03203)892.364 Fax: (03203)892.366

Email: haiduong@gso.gov.vn