Tìm kiếm

 
image1 discription
asdsa

Tin nổi bật

NĂM 2015, TIẾN HÀNH ĐIỀU VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia, được tiến hành theo chu kỳ 5 năm một lần vào các năm có số tận cùng là 0 và 5. Năm 2015, cuộc điều tra này được tiến hành lần thứ 4 theo Quyết định số 1443/QĐ-BKHĐT ngày 13/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tin Tức Khác

Hội nghị cán bộ, công chức cục thống kê Hải Dương năm 2015
Đại Hội chi bộ cục Thống kê Hải Dương
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014
Ước tính 10 tháng năm 2014, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,9%; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 28.711 tỷ đồng, tăng 12,0%; xuất khẩu đạt 3.099 triệu USD, tăng 21,3%; nhập khẩu đạt 2.403 triệu USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2013; chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,78% so với bình quân cùng kỳ năm trước.
Tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014
Một số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2014: Tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,7%; trong đó, ngành nông – lâm - thuỷ sản tăng 2,7%, công nghiệp - xây dựng tăng 9,0% (công nghiệp tăng 9,2%, xây dựng tăng 6,1%), dịch vụ tăng 8,5% (dịch vụ trừ thuế tăng 7,1%);
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014
Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng đầu năm 2014 so với cùng kỳ năm 2013: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,7%; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,1%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 22,3%; Tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 7,3%; Chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng đầu năm 2014 so với cùng kỳ năm 2013 tăng 4,1%.
Liên kết website
Website Cục Thống Kê Hải Dương

Chịu trách nhiệm nội dung: Cục trưởng Lê Thế Trang

Địa chỉ: 354 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương

Điện thoại: (03203)892.364 Fax: (03203)892.366

Email: haiduong@gso.gov.vn